http://bezhanicy.reg60.ru/press-tsentr/vserossiiskaya-selskokhozyaistvennaya-perepis-2016/vserossiiskaya-selskokhozyaistvennaya-perepis-2016

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016

Всероссийская сельскохозяйственная перепись (видеопрезентация)

Всероссийская сельскохозяйственная перепись (видеоролик)